Lucrează cu Optimum Survey

Pentru bunul mers al proiectul tău, asistența topografică oferită de noi este alegerea OPTIMĂ!

icon_widget_image Luni - Vineri: 08:00 - 17:30; icon_widget_image Sector 6, București icon_widget_image Razvan Marin: +40 766 214 727 Militaru Ovidiu: +40 766 292 762 icon_widget_image razvan.marin@optimumsurvey.ro militaru.ovidiu@optimumsurvey.ro
Image Alt
Servicii complete

Cadastru și intabulare

când sunt necesare?

Lucrări de cadastru
și intabulare

furnizarea de date instituțiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare și pieței imobiliare

determinarea aspectelor tehnice, economice și juridice ale imobilelor

asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și facilitarea creditului ipotecar

asigurarea publicității drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror alte raporturi juridice, prin cartea funciară

Ce este cadastrul si cartea funciara?

Cadastrul și Cartea Funciară formează un sistem unitar ( sistem integrat ) și obligatoriu de evidență tehnică, economică, juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării. Lipsa unei intabulări înseamnă că un imobil nu are setul actelor de proprietate complete și nu poate fi înstrăinat sau disponibil pentru alte operațiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Situatii care necesită lucrări de tip cadastru și intabulare

Acte necesare cadastru si intabulare

 
 • actul de proprietate al imobilului ( CVC, sentință civilă, certificate de moștenitor, act de donație, autorizație de construire, certificate de atestare fiscală a dreptului de proprietate asupra terenurilor, titlu de proprietate, HG, OG, OUG, HCL )
 • certificat de atestare fiscală;

**Actele și documentele necesare dosarului de cadastru și intabulare diferă în funcție de natura lucrării. Documentele prezentate sunt analizate riguros de specialiștii noștri în vederea prezentarii către client a listei finale de acte și documente necesare înscrierii imobilului în cartea funciară. **Toate documentațiile de cadastru și intabulare executate de echipa OPTIMUM SURVEY sunt întocmite de experți certificați ANCPI.

.

Extras de Carte Funciara de Informare

Obtinem pentru dumneavoastra:

 1. Extras de Carte Funciară de Informare (Apartamente și terenuri)
 2. Extras de Carte Funciară de Informare foi colective
 3. Planuri de încadrare scara 1:500 și scara 1:2000

Cadastru și intabulare apartamente

Acte necesare cadastru apartament

 • Actul de proprietate al imobilului (Acte in copii legalizate - după caz Contract de vânzare-cumpărare, Contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Contract de construire, Contract de schimb/donație, Contract de partaj, Contract de împrumut/rate, Titlu de proprietate, Adeverință de achitare integrală, Certificat de moștenitor, Certificat de căsătorie, Certificat de deces, Sentința civilă definitivă și irevocabilă, Sentință de divorț)
 • Documente în original (Certificat fiscal de la Administrația financiară, Declarație autentică (notarială) de transcriere - după caz)
 • Documente în copii simple(Cărțile de identitate / Buletine de identitate ale proprietarilor, Schița apartamentului)

Cadastru și intabulare construcții

Inscrierea în planul cadastral și în cartea funciară a unei construcții pe un teren înscris în cartea funciară se face prin întocmirea unei documentații de actualizare. Dreptul de proprietate asupra construcțiilor noi se înscrie în cartea funciară în baza autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau a unui certificat în baza căruia a fost edificată construcția si/sau acte eliberate de autoritățile locale (primăriile localităților).

În cazul în care terenul este ipotecat atunci intabularea noii construcții se face numai cu acordul scris a terței persone ce și-a rezervat acest drept.

Cadastru și intabulare terenuri

Tipuri de lucrări:

 • Prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară pentru apartamente si terenuri
 • Apartamentare construcție
 • Actualizare documentație cadastrală

Actualizare limită de proprietate

Actualizare suprafață imobil

Actualizare categorie de folosință

Actualizare destinație imobil (intravilan sau extravilan)

Înscriere construcție nou edificată

Actualizare documentație cu relevee interioare

 • Sistare carte funciară colectivă
 • Dezmembrări (lotizari)
 • Alipiri
 • Avize DTAC,PUD, PUZ, PUG